Meditace Mohendžodáro                      

Meditace Mohendžodáro v kruhu žen

Meditace s aktivní a relaxační částí laděné speciálně pro ženy. Uvolňují tělo, psychickou a emocionální zátěž, podporují detoxikaci a léčení organismu. Každá meditace tvoří malou terapii. Všechny techniky jsou jemné a laskavé, naladěné na hluboké vnitřní potřeby ženy. Setkání vám přinesou osvěžení, nové inspirace, výraznou podporu v každodenním životě.

Meditace Tvořivé dětství pomáhá doprožívat potřeby z dětství, zvláště podporuje tvořivost a schopnost objevovat nové věci, léčí dogmatickou výchovu a pomáhá rozvíjet mysl a mozek. Podporuje život a umění si hrát. Člověk je schopen se postavit čelem ke každé životní situaci.

Meditace Laskavé sebepřijetí otevírá nejdůležitější vztah člověka, tím je vztah k sobě samému. Partnerský vztah nikdy nemůže být funkční bez lásky člověka k sobě. Meditace otevírá schopnost citového vyjadřování a přijímání sebe sama bez destruktivního sebehodnocení.

Meditace Imunitní posílení podporuje životní sílu a imunitu, meditace je vhodná jako dlouhodobý lék k chronickým nemocem, odstraňuje zatěžující psychické kódy, ulehčuje tkáním. Odstraňuje nedůvěru člověka k sebeléčení organismu.

Meditace Umění se prosadit odstraňuje strach z existenční nejistoty, podporuje schopnost se prosadit pomocí psychické síly vnitřního muže, ale rovněž pomocí vnitřní ženy. Učí nenechat se odradit vlastními chybami a počítat s nimi jako s přirozenou součástí sebe sama

Meditace Otevření se intimitě deprogramuje sexuální potlačení a strach z blízkosti a intimity. Léčí ztuhlé tělo, které je pod vlivem různých emocionálních zranění. Otevírá vztah k sobě a k sexuálním projevům jako lidským a přirozeným, otevírá autentičnost a nevinnost

Na každém setkání budou meditace vhodně tematicky doplněny.
Je možné přihlašovat se na jednotlivá setkávání nebo chodit na celý cyklus. Vřele doporučuji absolvovat jako celek, jako terapii s významnými pozitivními účinky na ženské zdraví.

Termíny pro 5 setkání neděle od 16:00-19:00 hod

Neděle 23.2    Meditace Tvořivé dětství 
Neděle 8.3  Meditace Laskavé sebepřijetí
Neděle 29.3 Meditace Imunitní posílení
Neděle 19.4   Meditace Umění se prosadit
Neděle 10.5  Meditace Otevření se intimitě

Cena 1 setkání 490,-Kč
BONUS v případě, že si předplatíš všech 5 setkání máš 1 setkání ZDARMA
Cena 5 setkání 1960,-Kč
Setkání bude pobíhat v malé skupince žen. Doporučuji se přihlásit předem. Přihlášky vera@sportperfekt.cz
Na cestě meditací Vás ráda provedu.

Vaše mentorka ženských meditací Věra Hrušková

Meditace tancem

Nalaďme se na své srdce, skrze tělo pohybem.
Uvolníme naše psychické bloky, emoce.
Rozvlníme své tělo vlastní intuicí.

Meditovat nemusíme pouze v klidu a ve statické pozici na pláži, v horách.
Naladit se na sebe a své tělo, uvolnit nahromaděné napětí, negativní emoce a vytrhnout se z každodenních povinností můžeme i za vědomého pohybu a jednou z možností je tanec.
Vybrala jsem tuto dynamickou meditaci, jelikož je mému srdci nejbližší. Miluji tanec a pohyb.
Na úvod Vás čeká pár slov, poté meditace zaměřená na dech a pak už vplujeme do dynamické meditace...….na závěr se uzemníme a necháme doznít blahodárrné účinky na naše tělo i mysl v šavasáně..
Předešlá zkušenost s jógou tancem ani meditací nejsou potřeba

Sebou si vezměte pohodlné oblečení, ve kterém Vám bude dobře.
Naše meditace jsou určeny pouze ženám.

Termín 1x za měsíc Bude vypsán v sekci AKCE