Styly lekcí

JÓGOVÁ TERAPIE
.. uzdravení těla i mysli
Čas necháme plynout a my se vědomě zastavíme. Nejdříve se naučíme dýchat, prozkoumáme každý milimetr svého těla, uvědomíme si jej a postupně začneme stavět na pevných základech nejdřív jednoduché asány, které si procítíme. Naše tělo bude postupně sílit a protahovat se. Závěrečná relaxace, která pohladí tělo i duši nás čeká v každé lekci.

V kurzu vás provedu jak teorií, ale především nás čeká společná praxe v které vás navedu slovem, ale i dotekem
Jógovou terapii všímavostí, procítěním uzdravíme naše tělo nebo alespoň odlehčíme případným bolestem.

JÓGOVÁ TERAPIE 
JÓGA = objevování a poznávání svých možností a schopností 
TERAPIE = způsob, možnosti léčení, uzdravování se.
Za hlavní cíl považují správné nastavení v pozicích s přihlédnutím k individuálním možnostem a případným omezením tak, aby plnily své poslání a byly tudíž prospěšné.  Za stejně podstatnou považuji práci s dechem
Jógová terapie nás zpátky naučí, jak se opřít – jak použít opory k tomu, aby se naše tělo opět správně nastavilo. Součástí toho všeho je přirozený dech, nikdo nás nikdy neučil, jak máme dýchat, nebo dokonce kam, to je přeci automatické, řeknete si, ano je, pokud máme vše správně nastaveno – v tuto chvíli dech plynule proudí, přináší do našeho těla energii, která plyne, a vše je v pořádku.
Existuje několik základních jednoduchých pozic, se kterými začneme – v leže na zádech, na břiše, v kleku – stejně jako malé děti najdeme ty správné opory o ruce, nohy a klouby, které malého človíčka přivedly až ke správné chůzi a stoji. 
Jógová terapie pročistí mysl, aby došlo k uvolnění i fyzického těla, působí tedy jako náprava vadného držení těla a pomáhá odstranit chybné pohybové stereotypy…

Jógová terapie - propojuje DNS koncept se základními jógovými ásanami, opírá se o stabilizační funkci bránice. Stabilizace každé ásany a nácvik centrovaného postavení kloubů těla v jednotlivých ásanách je základní. 
Vychází z Iyengar jógy, která využívá různých pomůcek pro zvládnutí ásan židle, pásky, bločky, bolstry, deky, zátěžové pytle, přikrývky na oči…aj všechny pomůcky máte u mě ve studiu k zapůjčení zdarma. Pokud chcete můžete si přinést své.
Pro koho je kurz vhodný?
Téměř pro všechny 
-       v případě, že máte zdravotní potíže zavolejte a domluvíme se, zdali je cvičení vhodné i pro Vás.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

FYZIOJÓGA je cesta, která vám pomůže zvládnout jednotlivé prvky jógy správně a bezpečně.

Při cvičení propojuji poznatky z jógy v rehabilitaci, z metody DNS prof. Koláře a z propracovaného systému Iyengar jógy, která klade důraz na šetrné a zdravé provádění jógových pozic. Při lekci se příjemně protáhnete a zpevníte zároveň.

Cílem této lekce je postupně poznat své tělo a naučit se respektovat jeho možnosti. Postupně zjistíme, jak si pohybem neubližovat, ale hlavně co je pro vás vhodné. Zjistíme, které pozice např. nedělat vůbec a proč a naučíme se také volit různé vhodné varianty jógových pozic.  

V průběhu lekce budeme střídat průpravné jógové cvičení, jógové pozice a fyzioterapeutické prvky. Důraz budeme klást na zdravé provedení (principy zdravého pohybu), dech a uvolnění přebytečného napětí.

Budeme protahovat i posilovat tělo a budeme k tomu využívat různé pomůcky - míčky, pásky, bločky, válce...aj 

Vše mám pro vás ve studiu zdarma k zapůjčení.

Začátek je pozvolný vleže na podložce. Zaměřujeme se především na dobré napřímení páteře, dech, zapojení středu těla. Některé prvky jsou silovějšího charakteru. Celkově cvičení vede k dobrému napřímení páteře, otevření hrudníku a správnému zapojení kyčlí. Končíme krátkou relaxací na zemi.”

Fyziojóga je vhodná pro cvičence všech úrovní. Nejvíc ji ocení ti, kteří by se rádi naučili provádět ásany způsobem nejvhodněším pro jejich tělo.

Hlavním účelem je pomocí fyziojógy zlepšit svou kondici a možnosti pohybového aparátu, ne je zhoršit a přivodit si zranění.

Cvičí se v malé skupince max. 8-10 lidí.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intuitivní tanec cesta ke SVOBODĚ ..

.........Tanči intuitivně a poznáš zcela nové, dosud nepoznané.
Ráda tančíš? Svobodně? Bez nutnosti učit se choreografii? Přijď si užít pohyb vycházející zevnitř. Rozproudit tělo, dobít energii a vyjádřit přirozeně své emoce. Rytmy hudby nás povedou
Nemusíte být profesionální tanečnice , nepotřebujete znát žádné kroky ani mít žádnou zkušenost s jakýmkoli druhem tance. Jedná se o intuitivní tanec, propojení s tělem a plynutí s hudbou.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ženské meditace Mohendžodáro 

Mentorka je žena s dostatkem životních zkušeností, má nadhled a vidí souvislosti.

Tyto meditace jsou jemné a laskavé. Pracují s intimitou a blízkostí. Podporují plynutí. Jsou naladěné na ženu a odpovídají jejím potřebám. Vede ženu k přirozeným projevům a vyjadřování se.
Do ženských meditací se formou ženských aspektů promítá ženský prožitkový rituál Mohendžodáro. Meditace využívají poznání energetického kódu pro omlazování a zkrášlování ženy.
Meditace provázejí ženy na jejich cestě za ženstvím. Moudré ženy se vydávají na tuto cestu, zaměřují se na sebe, uvědomují si své tělo, vnímají samy sebe. Vyjadřují se, tančí, zpívají a osvobozují se. Pozorností k sobě samé podporují svoji psychickou sílu Vnitřní žena a laskají své jedinečné aspekty

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POWER JÓGA

je moderní dynamická forma jógy. Je přizpůsobena nárokům obyvatel západního světa a zprostředkovává efektivní práci s tělem i myslí. Lekce vychází z pozdravu Slunci a z variant bojovníků. Zacvičíte si také balanční ásany a ve druhé části lekce ásany v nízkých pozicích. Závěr lekce je věnován krátké relaxaci. Lekcemi power jógy účinně podpoříte svoji svalovou rovnováhu, efektivně posílíte stabilizační svalový systém a protáhnete svaly, které mají tendenci se zkracovat. Vhodné i pro sportovce, kteří mohou předcházet zdravotním problémům s jednostranného přetížení nebo lidé s jednostranným pohybem v pracovním procesu. Cvičí se boso.

........................................................................................

Jemná jóga

Lekce pomalého klidného cvičení se snadným, nenáročným průběhem. Lekce je plná jednoduchých protahovacích ásan, kdy se důraz klade na dech, správnost provedení a dle možností výdrž v každé pozici. Mezi pozice jsou zařazovány krátké pauzy pro zklidnění, kdy pozice doznívá a zvyšují se její účinky.

---------------------------------------------------------------------------------------

JIN JÓGA

Zastavte se, nadechněte a uvolněte a užijte si ten příjemný pocit proudění energie čchi skrze vaše tělo

Dovolte svému tělu i mysli nedělat vůbec nic.....

Praktikování jin jógy se od běžně známých jangových lekcí, kde zapojujeme především svaly, liší svou tichostí, klidem, ale respektem k potřebám vlastního těla. Oslovuje především jinové časti těla, což jsou ty části, které leží nejblíže vnitrnímu jádru: kosti, klouby, pojivové tkáně a především povázky ( fascie) Na rozdíl od svalů, které jsou jangové a mají rády pohyb, oslovíme pojivovou tkáň tichým klidným přijetím. Jakmile zaujmeme bezpečnou a vyváženou pozici, můžeme uvolnit svaly v oblasti s nímž daná pozice pracuje, a jemně a nenásilně podpořit přítok výživy do pojivové tkáně. V jinové józe využíváme působení gravitace a v pozici necháme naše tělo dosáhnout takovou hranici, která je pro tělo příjemná, ale zároveň cítíme snesitelný tah, případně tlak tkáně.

V jinové józe využíváme různé pomůcky- bločky, bolstry, deky, meditační polštářky na oči…aj ( vše zdarma k dispozici u nás ve SPORT PERFEKTU). Pomůcky nám umožní v dané pozici vypodložit různé části těla a tím snížit napětí v těle a dosáhnout tak většího uvolnění, relaxace a cítit se pohodlně. Jinová jóga nám přináší výhody na fyzikální, energetické, mentální, emocionální úrovni.

Jinová jóga je vhodná pro každého, kdo umí respektovat své hranice. Je vhodná pro všechny, kdo mají sedavé zaměstnání, pro běžce, protože se efektivně věnuje kyčelním kloubům. Jinová jóga má své specifické pozice s dlouhými výdržemi. Jinová jóga také pracuje s energetickými dráhami těla neboli meridiány. Zároveň prohlubuje praxi meditačních technik.

V pozicích se zůstává od 3–5 i více minut, je vhodnější teplejší oblečení vzhledem ke statickým pozicím. Zastavte se, nadechněte a uvolněte a užijte si ten příjemný pocit proudění energie čchi skrze vaše tělo…

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Restorativní jóga

Načerpejte energii v restorativních pozicích

Restorativní pozice navrací rovnováhu, zklidňují a omlazují. Rovněž uvolňují napětí celého těla a mysli. Jsou ideální v čase, kdy se cítíme vyčerpaní nebo se zotavujeme z nemoci či těžkých chvil. Pozice jsou přizpůsobením klasických pozic, při kterých jste pasivně podporováni pomůckami, např. dekou, bolsterem, nebo bločkem. Právě díky využívání pomůcek při těchto pozicích, nemusíme nevynakládat energii, abychom ji získali, ale naopak ji můžeme jen pasivně přijímat. Pozice jsou prováděny pomalu a soustřeďují se méně na protahování a více na uvolňování.

Na první pohled to vypadá, že tyto pozice jsou snadné a nenáročné, ale nenechte se zmýlit. Restorativní pozice jsou jedny z nejvíce důmyslných a propracovaných pozic z jógového repertoáru. V následující sekvenci je využito několik pomůcek. Ty Vám umožní ponořit se hlouběji a s lehkostí k Vašemu nitru. Při každé pozici můžete zároveň využít deku na přikrytí pro větší pohodlí a uvolnění. V každé pozici setrvejte nejméně 3 – 5 minut. Později, až si na ně zvyknete, můžete v nich zůstat i déle. Pomůcky si připravte dopředu, ať je máte po ruce, až budou potřeba.

Deky, bolstry, bloky, podložky mám v jógovém studiu NAMASTE  k zapůjčení zdarma, pokud chcete můžete si přinést své pomůcky

Jóga proti stresu

Pro všechny, kteří se potřebují zastavit a zhluboka se nadechnout. Nejde nám o žádné výkony. Naučíme se jednoduché pozice (asány) které umocní uvědomění dech břišní, hrudní i podklíčkoví. Dále procvičíme plný jógový dech, udžájí dech… Závěr bude patřit meditaci, zklidnění mysli, opuštění běžných starostí, zakoušení bezpečí přítomného okamžiku. Této lekce se můžete zúčastnit i bez předešlé zkušenosti z jógy.

Lekce je zaměřená na relaxační, meditační a pránájámické techniky, které aktivizují náš parasympatický nervový systém, čímž zklidňují mysl. Pokud člověk nerelaxuje, sympatikus stále pracuje, tělo ani mysl si neodpočinou, a tím dochází k nežádoucímu stresu.

Stres je možné definovat jako biologickou a psychickou reakci organismu na zátěžovou situaci. Pocit úzkosti a tísně, bušení srdce, tuhnutí svalů, chvění těla, bolesti hlavy, křeče hlodající v břišní dutině…to vše mohou být příznaky stresu, častého průvodce moderního a stále hektičtějšího způsobu života. Dlouhodobý stres má za následek především ohrožení imunitního sytému organismu.

Jóga jako celostní disciplína pracující s naším tělem, myslí, psychikou, i spirituální složkou je výborným pomocníkem při uvolňování stresového napětí, nacházení ztracené rovnováhy, uvědomování si své podstaty. Hlavními nástroji jógy jsou pozornost a dech.

---------------------------------------------

Spirální stabilizace páteře (SPS) - známá také jako SM systém MUDr.Smíška

Nabízím i individuální lekce Info 602 744 348

Jedná se o preventivní a regenerační skupinové cvičení.

Cílem cvičení je celkové zlepšení držení těla a tím odstranění hlavních příčin bolesti zad.

Při cvičení zpevníte mimo jiné i břišní a hýžďové svaly a narovnáte svůj postoj.

Metoda MUDr. Smíška je prověřena 35 letou praxí a má uznání českých i německých zdravotních pojišťoven. Podstatou tohoto cvičení je propojení stabilizačních svalů v celém těle najednou v průběhu optimálně koordinovaného pohybu. Tak se vytvoří dynamický stabilizační svalový korzet. Při každém cviku dochází k vyrovnání páteře do střední linie a jejímu vytažení vzhůru (trakci). Tak vzniká vysoce efektivní regenerace meziobratlových plotének po sedavém zaměstnání nebo náročném sportu. Cvičení je vhodné pro každého.

U cvičení dětí a mládeže je cílem hlavně regenerace pohybového aparátu po dlouhém sezení ve škole. Jde nám zejména o prevenci vzniku vadného držení těla, které je dnes u dětí velmi častým jevem.

Sportovcům cvičení SPS přináší zlepšení citu pro rovnováhu a stabilitu a zejména chrání páteř a klouby před přetížením. Cvičení SPS zlepšuje sportovcům fyzickou kondici, pomáhá jim udržet si zdraví a umožňuje jim tak dělat jejich oblíbený sport co nejdéle.

Osobám středního věku přináší cvičení SPS zejména obnovu svalové rovnováhy (odstranění svalových dysbalancí), uvolnění bolestivého svalového napětí z jednostranného zatížení a dobře je připraví na rekreační sporty.

U seniorů je cílem cvičení SPS hlavně stabilizace chůze a prevence pádů.

K ČEMU PŘI CVIČENÍ SPS DOCHÁZÍ

Pohybem paže a lopatky vzad a dolů (aktivní fáze pohybu) aktivujeme šikmé břišní svaly – svalové spirály (jedná se o přirozenou aktivaci břišních svalů). Břišní stěna se pohybuje směrem dovnitř, zmenšuje se obvod pasu a vytváříme trakční sílu, která protahuje tělo směrem vzhůru. Dochází k uvolnění tlaku obratlů na meziobratlové ploténky (vzpřimovače páteře jsou v relaxaci), úlevě od bolesti zad a k regeneraci. Hovoříme o spirální stabilizaci páteře (představte si spirálu, která obkrouží Vaše tělo a protáhne Vás vzhůru). Ve fázi uvolnění/klidu jsou naopak aktivovány svalové vertikály (vzpřimovače páteře), které obvod pasu rozšiřují a tělo se snižuje. Dochází ke kompresi páteře, tlaku na meziobratlové ploténky a následné bolesti.

HLAVNÍ EFEKTY CVIČENÍ SPS Metoda SPS (známá také jako SM-systém) je založena na aktivním cvičení se speciálním elastickým lanem (neplést si se cvičením/posi­lováním s gumou). Cílem cvičení je zvýšit pružnost svalů, pohyblivost kloubů a vyrovnat svalové dysbalance (důležité zejména při skolioze páteře a výhřezu meziobratlového disku) a získat tím schopnost správného držení těla v ose a regenerace meziobratlových plotének. Cvičení s lanem umožňuje svaly zároveň posilovat a protahovat v době, kdy přirozeně relaxují (princip reciproční inhibice). Jedná se tedy o velmi efektivní strečink. Díky zřetězení svalů se páteř napřimuje, odstraňuje se vadné (chabé, skoliotické) držení těla, rovnají se kulatá záda (zvětšená hrudní kyfóza), upravuje se předsun hlavy a předsazení ramen (protrakce ramene), aktivuje se nožní klenba a zlepšuje se postavení palce nohy (hallux valgus). Pravidelným cvičením se zeštíhluje pas a zpevňuje břicho. Výsledkem je krásné držení těla, zlepšení sportovního výkonu a úleva od bolesti.

PRO KOHO JE CVIČENÍ SPS VHODNÉ •pro lidi se sedavým zaměstnáním – kompenzace jednostranného přetížení •pro aktivní i příležitostné sportovce – kompenzační trénink •pro lidi s bolestmi zad, hlavy a kloubů •jako kauzální (příčinná) léčba při skolioze páteře •jako kauzální (příčinná) léčba při výhřezu meziobratlového disku •při problémech s plochou nohou a vbočeným palcem (hallux valgus) •při migrénách

CO MŮŽETE OČEKÁVAT Nabízíme Vám vysvětlení a výuku účinného cvičení SPS (známé také jako SM-systém). Pomocníkem Vám bude pružné elastické lano a odborný dohled. Cvičení probíhá ve stoje, případně v sedě, v závislosti na okolnostech. Dochází ke střídání aktivace a relaxace svalů za pomalého, avšak rozsáhlého pohybu horní nebo dolní končetiny. Při individuální lekci je samozřejmostí výběr jednotlivých cviků, které jsou vhodné právě pro Vás. Pro dosažení efektivního výsledku a změny v držení těla je třeba vlastní vůle a chuť ke každodennímu cvičení.!

Kontaktujte mě

V případě, že Vám nezvedám telefon věnuji se klientům, proto raději pište email. Děkuji za pochopení.